Gizlilik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Bu politika Veri Sorumlusu sıfatıyla HacettepMEC’in tedarikçi, ziyaretçi ile web sitesi (http://www.hacettepemec.com) kullanıcıları gibi kişisel verilerini işlediği gerçek kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

I. Tanımlar
Bu politika kapsamında;

HacettepeMEC: Sitenin sahibi olan Hacettepe Üniversitesi Uzayın Keşfi ve Yönetimi Topluluğu’nu,

İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Site: http://www.hacettepemec.com adresinde yer alan web sitesini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücade Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

ifade eder.

II. Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi ve İşlenmesi
1.Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) Kişisel Verilerinin İşlenmesi

1.1. Web Sitesi Kullanıcılarının (Çevrimiçi ziyaretçi) ve Üyelerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Topluluğa üye olan kullanıcılar üyelik süreçleri için ; ad, soyad, e-posta, mesaj, GSM ve formun ilgili içerikleri şeklindeki bilgileri http://www.hacettepemec.com içerisinde yer alan formları doldurarak iletebilirler.

Kullanıcılar paylaştıkları bu kişisel verileri Site tamamen kendi iradeleri ile paylaştıklarını kabul ederler. Bu kişisel veriler, sadece kullanıcılar tarafından yöneltileni talep ve önerilerin değerlendirmesi amacıyla işlenecektir.

Bunun yanı sıra Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcılara ait IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abone kimlik bilgilerinden oluşan, “trafik bilgileri”, 5651 Sayılı Kanun uyarınca hosting sağlayıcı işlenmektedir.

Sitemizdeki kullanıcılarına ait hiç bir bilgi depolanmamaktadır.

Üyelik formlarında paylaştığınız bilgiler sadece Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi’nin diğer ilgili birimleri tarafından talep edilebilir. Bu bilgiler aksi durumlarda topluluk arşivlerinde saklanırlar.

Bu bilgilerin nakdi veya ayni karşılıklar ile devir edilmesi veya paylaşılması söz konusu olamaz.